Bli medlem

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften på bankgiro 762-5197.
Som meddelande skriv: Förnamn Efternamn, telefonnummer,  e-postadress.

Medlemspriser

Vuxna: 250:-
Ungdomar, under 21 år: 100:-
Personer med funktionsnedsättning: 100:-